Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu

Projekt „Ni u tragovima – Brigom za zdravlje osoba s celijakijom“ osmislila je i provodi Udruga CeliVita – Život s celijakijom, kao korisnik, zajedno s partnerom Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Projekt se kroz kampanje osvješćivanja i edukacije bavi zaštitom zdravlja oboljelih od celijakije – odraslih i djece te povećanjem kvalitete njihova života podizanjem svijesti o toj bolesti s naglaskom na njezino rano otkrivanje. Kampanje su usmjerene na širu javnost i oboljele, proizvođače hrane i ugostitelje te stručne službe, odgajatelje, nastavnike odgojno-obrazovnih ustanova i roditelje.

Partner na projektu – Hrvatski zavod za javno zdravstvo svojim kredibilitetom i stručnošću te dugogodišnjim iskustvom u planiranju i provedbi projekata doprinosi  uspješnoj realizaciji projektnih zadataka i postizanju zadanih ciljeva, a svojom mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo njihovoj daljnjoj diseminaciji.

Osobna iskaznica

Ni u tragovima - Brigom za zdravlje osoba s celijakijom

Nositelj projekta – korisnik: Udruga Celivita – Život s celijakijom, Strojarska cesta 26, 10 000 Zagreb
Partner na projektu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb
Izvor financiranja: Europski socijalni fond, financijsko razdoblje 2014-2020.
PT1: Ministarstvo zdravstva
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Razdoblje provedbe: 27. svibnja 2022. – 27. svibnja 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 407.391,38 kuna
Iznos bespovratnih sredstava je 407.391,38 kuna.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna
Republike Hrvatske (15%).

Kontakt za više informacija:
Udruga CeliVita – Život s celijakijom
Zagreb, Strojarska cesta 26
Tel: 099 847 8865
www.niutragovima.hr
(Ida Čarnohorski, Vesna Bradamante)

Celijakija je kronična, imunološki posredovana sistemska bolest koja je uvjetovana unosom glutena u organizam. Manifestira se širokim spektrom simptoma, ali može biti i asimptomatska te je kao takva teško prepoznatljiva. Statistike pokazuju da cca 1% populacije boluje od celijakije, no 80-90 % oboljelih ostaje nedijagnosticirano ili je dijagnosticirano sa značajnim vremenskim odmakom. U Hrvatskoj se taj broj povećava u pojedinim županijama na više od 90%. Među njima su i Zadarska te Vukovarsko-srijemska županija, koje su, zajedno s Osječko-baranjskom i Zagrebačkom županijom, uključene u aktivnosti projekta. Jedini lijek za celijakiju je provedba striktne bezglutenske dijete, koju je vrlo zahtjevno provoditi radi mogućih tragova glutena u industrijskim proizvodima te u kuhinji, prilikom pripreme hrane. Neliječena celijakija može rezultirati teškim narušavanjem zdravlja, a ponekad i smrću.

Svijest o potrebama oboljelih vrlo je niska, kako u općoj populaciji, tako i kod ugostitelja i proizvođača hrane. Tome svjedoči često pogrešno deklariranje hrane natpisima „bez glutena“, „gluten-free“ ili „prirodno bez glutena“ u situacijama kada prisutnost glutena nadmašuje zadanu vrijednost od 20ppm-a, propisanu uredbom (EU) br. 828/2014 . Slijedom navedenog, oboljelima od celijakije značajno je narušena kvaliteta života i ujedno potencijalno ozbiljno ugroženo zdravlje.

Djeca oboljela od celijakije posebno su pogođena skupina, često marginalizirana u sredinama u kojima borave. Djeca s celijakijom, kao i ostala djeca s kroničnim oboljelima, su djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Međutim, oboljeli često svjedoče izostanku inkluzivne prakse, što direktno utječe na njihovo fizičko, ali i mentalno zdravlje. Inkluzija djece podrazumijeva ne samo mogućnost pripreme bezglutenskog obroka u vrtiću ili školi, već i uključivanje u provedbu kurikuluma.

Usprkos nedostatnim statistikama, sve navedeno doprinosi stvaranju javnozdravstvenog problema, a ovim projektom planiramo doprinijeti njegovoj prevenciji.

Projekt se provodi kroz tri kampanje:

Kampanja „Ni u tragovima“ usmjerena je na povećanje informiranosti oboljelih, proizvođača hrane i ugostitelja o važnostima tragova glutena u proizvodnji, pripremi i odabiru adekvatne hrane. U cilju podizanja svjesnosti i edukacije, kampanja će se provoditi na nacionalnoj razini, digitalnim kanalima i analognim putem-plakatima i letcima.

Kampanja „Celijakija u vrtiću i školi“ doprinijet će očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja djece s celijakijom širenjem svijesti i demistifikacijom bolesti i striktne dijete u odgojno-obrazovnim institucijama koje djeca pohađaju. Kampanja se provodi kroz predavanja – edukacije u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj županiji a usmjerena je na stručne službe vrtića i škola, nastavnike i odgajatelje te roditelje djece oboljele od celijakije.

Kampanja „Važnost fizičke aktivnosti u prevenciji komplikacija celijakije kod djece i odraslih“ je namijenjena oboljelima s ciljem osvještavanja da dugoročna i cjelovita briga za fizičko i mentalno zdravlje podrazumijeva i fizičku aktivnost. Provodi se u Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji te Gradu Zagrebu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj 1: Provedba kampanja osvješćivanja i edukacija o celijakiji i važnosti striktne bezglutenske dijete radi očuvanja zdravlja.

Rezultat 1: Održanim predavanjima-edukacijama na području četiri županije (Osječko-baranjskoj,  Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Zagrebačkoj županiji) uz sudjelovanje predavača-liječnika, stručne službe vrtića i škola te nastavnici i odgojitelji dobivaju vrijedne informacije o celijakiji, potrebi provedbe stroge bezglutenske dijete i važnosti inkluzije djece s celijakijom. Ujedno se te ciljane skupine upoznaju i s ciljevima projekta te „Satom svjesnosti o celijakiji“ kojeg Udruga volonterski provodi u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Rezultat 2: Brošura-kuharica s jednostavnim, pomno osmišljenim i testiranim recepturama za nutritivno izbalansirane, sigurne i slasne obroke prema potrebama populacije s učestalim deficitima pojedinih vitamina namijenjena je prvenstveno roditeljima djece s celijakijom. Kako vrtićke i školske kuhinje i njihovi zaposlenici često nemaju kapaciteta za pripremu striktno bezglutenskog obroka, to će ova brošura-kuharica roditeljima olakšati i pružiti im provjerene preporuke a sve u cilju zaštite zdravlja djece. Testiranja obroka na tragove  elemenata deficitarnih kod oboljelih s celijakijom će obavljati Odjel za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Rezultat 3: Za potrebe stručnih službi vrtića i škola te nastavnika i odgojitelja snimit će se edukativni film namijenjen prvenstveno djeci i mladima. Ilustrirat će situacije s kojima se oboljeli svakodnevno susreću, a sve s ciljem demistifikacije bolesti i bezglutenske dijete te poticanja djece i mladih na međusobnu pomoć i podršku drugačijima. Film će poslužiti i kao alat članovima Udruge i djelatnicima partnera u dugoročnoj provedbi programa senzibilizacije, s ciljem očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja oboljelih, čime se osigurava i održivost projekta.

Rezultat 4: Digitalnom i analognom kampanjom koje se provode na nacionalnoj razini će se ciljanim skupinama skrenuti pažnja na celijakiju i cjelokupnu problematiku te bolesti u cilju povećanja svijesti o potrebama oboljelih te očuvanja njihova zdravlja. Za potrebe provođenja digitalne kampanje će se izraditi i kratki video film što će doprinijeti i širenju utjecaja kampanje na širu populaciju. Digitalna i analogna kampanja temeljit će se na osmišljenom vizualnom identitetu, čime se gradi i prepoznatljivost Udruge te poruka koje želi komunicirati.

Rezultat 5: Održanim predavanjima-edukacijama na temu važnosti fizičke aktivnosti u prevenciji komplikacija od celijakije u Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji te Gradu Zagrebu se naglašava važnost tjelovježbe, koja je, kao i kod ostatka populacije, uz uravnoteženu i zdravu prehranu, preduvjet očuvanja zdravlja.   

Rezultat 6: Svi ostvareni rezultati kampanje kontinuirano će se prezentirat na web stanici projekta, kao središnjem mjestu informiranja svih ciljanih skupina: odraslih i djece oboljelih od celijakije, roditelja oboljele djece, proizvođača hrane i ugostitelja te stručnih službi, odgajatelja i nastavnika odgojno-obrazovnih ustanova. 

Dobrodošli!

U cilju prikupljanja vrijednih informacija o ciljanim skupinama, molimo vas da ispunite ovu anketu (predviđeno trajanje – 1 min).